مجموعه دانش بنیان ایراپ جهت افزایش سطح دانش نیروهای شرکت های حوزه نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه دوره های آموزشی مختلفی در زمینه تجهیزات ایمنی از جمله آشنایی با تجهیزات، دستورالعمل های استاندارد نصب و تعویض، تشریح الزامات ایمنی و استانداردها و … برگزار می کند.

در این راستا افراد، شرکت ها و موسسات مختلف جهت برگزاری دوره های منتخب می توانند اطلاعات خود را در راستا هماهنگی و برگزاری دوره آموزشی ثبت کنند. لازم به ذکر است امکان برگزاری دوره در محل شرکت شما امکان پذیر است. در صورت نیازمندی دوره ای برای دوره آموزشی انتخابی شما باشد، کارشناسان ایراپ با شما برای تعیین زمان و محل برگزاری دوره و هزینه دوره آموزشی تماس خواهند گرفت.

مدت زمان هر دوره ( متناسب با آن دوره ) حداقل 2 ساعت می باشد.

  • مشخصات کلی

  • مشخصات شرکت

  • دوره آموزشی

دوره آموزشی
فهرست