Emergency Relief Vents
Emergency Relief Vents

دریچه­ تخلیه اضطراری

Emergency Relief Vents

دریچه­ تخلیه اضطراری یا Emergency Relief Vents

دریچه­ تخلیه اضطراری ، از این محصول در زمان نیاز به تخلیه­ اضطراری با ظرفیتی بیشتر از توانایی شیرهای تخلیه­ نصب شده بر روی مخزن استفاده می­ شود. این دریچه مخزن را از ترکیدگی که ناشی از افزایش فشار حاصل از آتش است محافظت می­ کند.

​فشار بازشدن این دریچه­ ها می ­تواند با نیروی فنر کنترل شود، به طوری که بعد از عمل کردن مجدداً بسته می ­شود. جنس آنها می تواند فولاد کربنی، استیل ضد زنگ و یا سایر مواد باشد.

دریچه ­ی تخلیه اضطراری به همراه محافظت کننده در برابر فشار خلا

بر روی دریچه­ ی تخلیه اضطراری ( Emergency Relief Vents ) می­ تواند یک شیر محافظت کننده در برابر خلأ وجود داشته باشد.

مکانیزم این تجهیز به گونه ­ای است که در صورت کاهش فشار مخزن از میزان تعیین شده باز می­ شود و از مخزن در برابر خلأ ایجاد شده محافظت می­ کند. همچنین درصورت افزایش ناگهانی فشار ناشی از انفجار نیز باز می­ شود و از آسیب به مخزن جلوگیری می ­نماید.

Emergency Relief Vents
Emergency Relief Vents
Description
Sizes (Nominal Bore)
 • Size
 • Process Connection
 • Set Pressure
 • Materials
Material / Option
12' , 10' , 8' ,6',5',4',3',2'
 • "24 (To) "14
 • API650 (20" (&) 24" )ANSI 150#Special (on request)
 • 69mbarg to 1034mbarg
 • Aluminum, Cast Iron, Carbon Steel, Stainless Steel, Customer Specification
Emergency Relief Vents
Description
Sizes (Nominal Bore)
 • Size
 • Process Connection
 • Set Pressure
 • Materials
Material / Option
12' , 10' , 8' ,6',5',4',3',2'
 • "24 (To) "14
 • API650 (20" (&) 24" )ANSI 150#Special (on request)
 • 7.5mbarg - 90mbarg
 • Aluminum, Cast Iron, Carbon Steel, Stainless Steel, Customer Specification
Emergency Relief Vents
Description
Sizes (Nominal Bore)
 • Size
 • Process Connection
 • Set Pressure
 • Set Vaccum
 • Materials
Material / Option
12' , 10' , 8' ,6',5',4',3',2'
 • "24 (To) "14
 • API650 (20" (&) 24" )ANSI 150#Special (on request)
 • Above 68mbarg
 • 2-3.2-4.3-8.6mbarg
 • Aluminum, Cast Iron, Carbon Steel, Stainless Steel, Customer Specification
فهرست