Emergency Relief Vents
Emergency Relief Vents

دریچه­ تخلیه اضطراری

Emergency Relief Vents

دریچه­ تخلیه اضطراری یا Emergency Relief Vents

دریچه­ تخلیه اضطراری ، از این محصول در زمان نیاز به تخلیه­ اضطراری با ظرفیتی بیشتر از توانایی شیرهای تخلیه­ نصب شده بر روی مخزن استفاده می­ شود. این دریچه مخزن را از ترکیدگی که ناشی از افزایش فشار حاصل از آتش است محافظت می­ کند.

​فشار بازشدن این دریچه­ ها می ­تواند با نیروی فنر کنترل شود، به طوری که بعد از عمل کردن مجدداً بسته می ­شود. جنس آنها می تواند فولاد کربنی، استیل ضد زنگ و یا سایر مواد باشد.

دریچه ­ی تخلیه اضطراری به همراه محافظت کننده در برابر فشار خلا

بر روی دریچه­ ی تخلیه اضطراری ( Emergency Relief Vents ) می­ تواند یک شیر محافظت کننده در برابر خلأ وجود داشته باشد.

مکانیزم این تجهیز به گونه ­ای است که در صورت کاهش فشار مخزن از میزان تعیین شده باز می­ شود و از مخزن در برابر خلأ ایجاد شده محافظت می­ کند. همچنین درصورت افزایش ناگهانی فشار ناشی از انفجار نیز باز می­ شود و از آسیب به مخزن جلوگیری می ­نماید.

Emergency Relief Vents
فهرست