ایراپ در رسانه ها

IRRUP In The Media

خودکفایی در تولید انواع شعله گیر های پیشرفته صنعتی در اخبار شبکه پنج صداوسیما

خودکفایی در تولید انواع شعله گیر های پیشرفته صنعتی به گزارش خبرگزاری صداوسیما

بازتاب توانمندی های اولین تولید کننده راپچر دیسک در ایران (ایراپ) در خبر شبکه یک صدا و سیما

معرفی راپچر دیسک در برنامه بربنیان دانش _ ایران راپچر (ایراپ)

ایراپ در بیست و پنجمین نمایشگاه نفت

بخشی از مصاحبه مدیرعامل شرکت آتیه پردازان شریف در برنامه پایش (شبکه اول سیما) مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ در مورد ساخت تجهیز راپچر دیسک در کشور

فهرست