شیر تنفسی

Breather Valve

شیر تنفسی (Breather Valve)

شیر تنفسی به گونه­ ای طراحی شده ­اند که از مخزن در برابر فشار بیش از اندازه و وکیوم محافظت می­ کنند. آنها با نام شیرهای فشار/خلأ نیز شناخته می­ شوند. شیرهای تنفسی می­ توانند بخارات سمی را در مخزن نگهداری کنند، بنابراین از آلودگی محیطی جلوگیری می­ کنند و همچنین باعث کاهش احتمال آتش سوزی می شوند. حفظ بخار همچنین از هدر رفت تولید در اثر بخار شدن جلوگیری می کند.

استفاده از قرارگاه ­های فلوئوروپلیمری در شیرهای تنفسی باعث کاهش چسبندگی ناشی از بخارات رزین و رطوبت های محیطی می­ شود. شیرهای تنفسی بر اساس نیروی وزنی کار می­ کنند و درصورت نیاز به فشار بالاتر در مخزن، برای مثال در مخازن محافظت شده با سیستم گاز محافظ از نیروی فنر برای افزایش فشار باز شدن شیر استفاده می شود.

Breather Valve
فهرست