خلاء شکن

Vacuum Breaker

خلاء شکن یا وکیوم بریکر (Vacuum Breaker)

خلاء شکن یا همان وکیوم بریکر (Vacuum Breaker)  جهت از بین بردن خلاء به وجود آمده در سیستم و جلوگیری از تغییر حالت فیزیکی سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.  شیر تخلیه خلا (Vacuum relief valve)در مخازن ذخیره سازی مایع و سایر مخازن یا سیستم های فرآیند استفاده می شوند تا از آسیب ساختاری ناشی از خلاء اضافی داخلی جلوگیری شود. مخازن ذخیره سازی هنگام پمپ کردن مایع تحت فشار قرار می گیرند ، فشرده سازی بخار موجود یا افزایش دما باعث افزایش تبخیر یا گسترش بخارات موجود می شود. در مقابل ، ممکن است هنگام پمپاژ یا به دلیل افت دما ، شرایط خلا ایجاد شود. برای جلوگیری از آسیب مخزن ، بخار باید در شرایط خلاء مشخص شده وارد یا خارج از مخزن شود. میزان حجم دریچه بستگی به اندازه مخزن ، نوسانات محتوای مخزن ، میزان پمپاژ و دما دارد. وکیوم بریکر هنگامی استفاده می شود که خلاء تنها نیاز است. ممکن است آن را به صورت جانبی روی بدنه مخزن یا لوله سوار کرد. خلاء شکن احتمال آسیب مخزن را کاهش می دهد.

کاربردها

کاربردهای  این شیر در مسیر کندانس های بخار یا سیستم ها و مخازن مایعات میباشد . هم چنین موارد استفاده این شیر در مخازن ، بویلرهای بخار ،خطوط تغذیه بویلر ، خطوط تخلیه کندانس ، خطوط شارژ و تخلیه منابع و … استفاده میشود.

Vacuum Breaker

در جدول زیر سایزها و جنس های رایج آورده شده است.

Description
Sizes (Nominal Bore)
  • Size
  • Set Pressure
  • Materials
Material / Option
12' , 10' , 8' ,6',5',4',3',2'
  • "20 (To) "2
  • 2mbarg to 827mbarg
  • Carbon Steel, Stainless Steel, Customer Specification

فهرست