دریچه نمونه برداری

Gauge Hatch

زمانی که به نمونه برداری از مخزن نیاز باشد از این دریچه برای اندازه گیری دما یا برداشتن نمونه استفاده می ­شود. پدال ایجاد شده بر روی آن به گونه ­ای است که اپراتور آن دریچه را بدون دخالت دست باز می ­کند و نمونه برداری را انجام می­ دهد. این دریچه ­ها بر روی سقف مخزن نصب می ­شوند.

فهرست