دریچه نمونه برداری

Gauge Hatch

دریچه نمونه برداری (Gauge Hatch)

زمانی که به نمونه برداری از مخزن نیاز باشد از این دریچه برای اندازه گیری دما یا برداشتن نمونه استفاده می ­شود. پدال ایجاد شده بر روی آن به گونه ­ای است که اپراتور آن دریچه را بدون دخالت دست باز می ­کند و نمونه برداری را انجام می­ دهد. این دریچه ­ها بر روی سقف مخزن نصب می ­شوند.

Gauge Hatch
فهرست