سنسور راپچردیسک

Rupture Disc Sensor

سنسورهای هشدار دهنده باز شدن راپچردیسک Rupture Disc Burst Indicator

رایج ­ترین مدل این سنسورها ( Rupture Disc Sensor ) به گونه ­ای طراحی می ­شوند که در حالت عادی مدار الکتریکی بسته باشد و یک لایه­ پلیمری از این مدار الکتریکی محافظت می­ کند. زمانی که راپچردیسک عمل می­ کند، جریان سیال این پلیمر را تحت کشش قرار می ­دهد و مدار الکتریکی آن شکسته می­ شود. با باز شدن مسیر مدار الکتریکی سیستم هشدار می­ دهد. ماکسیمم جریان الکتریکی توصیه شده برای عبور از رسانای الکتریکی mA 150 است و ماکسیمم ولتاژ VDC 24 می ­باشد. این سیستم با عبور جریان در حد چند میلی آمپر هم عملکرد رضایت بخشی دارد.

پلیمر استفاده شده برای محافظت از مدار و عایق کردن آن از مواد مختلفی مانند Polyimide ، PTFE و … است. دمای مجاز استفاده از این سنسورها متناسب با پلیمر و گسکت استفاده شده متغیر است.

سایز سنسور متناسب با سایز راپچردیسک است و طول سیم مطابق درخواست متغیر است. رنج دمایی رایج استفاده از سنسورها  °20- تا °350 سانتی گراد است.

سنسورهای ایراپ

سنسورهای تولید شده توسط مجموعه ایراپ متناسب با شرایط انواع مختلفی را شامل می­ شود. برای مثال در راپچردیسک های دو جهته از proximity switch استفاده می­ شود تا از هر طرف عملکرد راپچردیسک را تشخیص دهد. در صورت حساس بودن سیال و برای جلوگیری از وجود جریان الکتریکی در سیال بعد از باز شدن راپچردیسک از سنسورهای مغناطیسی استفاده می­ شود.

سنسور می ­تواند به گونه ­ای طراحی شود که در  صورت نشتی راپچردیسک نیز عمل کند و با بالا آمدن دیافراگم مدار الکتریکی باز شود. سنسورها بعد از ریلیف ولو هم قابلیت استفاده دارند.

Rupture Disc Sensor
فهرست