ریم ونت

Rim Vent

ریم ونت ( Rim Vent )

این تجهیز برای تخلیه­ ی فشار به اتمسفر در مخازن کم فشار و سقف متحرک مانند آنچه در استانداردهای  API 12F، API 12B, API650  و  EN-14015 آمده به کار می­رود. زمانی که فشار داخل مخزن از میزان تعیین شده بالاتر می­رود پالت وزنی بلند می ­شود و اجازه ­ی خروج گازها را می­ دهد و در زمانی که فشار پایین می ­آید پالت وزنی مسیر را مسدود می ­کند. میزان فشار تنظیمی با اضافه کردن یا برداشتن وزنه ­ها تنظیم می ­شود.

سایز اتصال رایج: 6 in. / 150 mm Flat-Faced Flange (ANSI 150# Bolt Pattern)

فشارهای رایج: 2, 4, 9, 17, 34 , 52 mbar

Rim Vent

در جدول زیر سایزها و جنس های رایج آورده شده است.

Description
Sizes (Nominal Bore)
  • Size
  • Set Pressure
  • Materials
Material / Option
12' , 10' , 8' ,6',5',4',3',2'
  • "20 (To) "2
  • 2.2mbarg to 51.7mbarg
  • Carbon Steel, Stainless Steel, Aluminium , Customer Specification

فهرست