دریچه نمونه فشار ( تیف هچ)

Thief Hatches

دریچه نمونه فشار ( Thief Hatch )

این تجهیز معمولاً در مخازن کم فشار به کار می­ رود. از این دریچه برای نمونه برداری استفاده می­ شود همچنین می ­توانند از آسیب به مخزن در برابر فشار بیش از اندازه یا وکیوم جلوگیری نماید.

Thief Hatches

در جدول زیر سایزها و جنس های رایج آورده شده است.

Description
Sizes (Nominal Bore)
  • Size
  • Set Pressure
  • Set Vaccum
  • Materials
Material / Option
12' , 10' , 8' ,6',5',4',3',2'
  • "12 (To) "6
  • 2mbarg to 1034mbarg
  • 2mbarg to 500mbarg
  • Carbon Steel, Stainless Steel, Customer Specification

فهرست