دریچه نمونه فشار ( تیف هچ)

Thief Hatches

این تجهیز معمولاً در مخازن کم فشار به کار می­ رود. از این دریچه برای نمونه برداری استفاده می­ شود همچنین می ­توانند از آسیب به مخزن در برابر فشار بیش از اندازه یا وکیوم جلوگیری نماید.

فهرست